Where to buy

 • «ԵՐԵՎԱՆ ՍԻԹԻ» սուպերմարկետների ցանց
 • «ԿԱՅԶԵՐ» սուպերմարկետների ցանց
 • «ՈՒՐԱՐՏՈՒ» սուպերմարկետների ցանց
 • «ՆԱԻՐԻ» սուպերմարկետների ցանց
 • «ՍԱՍ» սուպերմարկետների ցանց 
 • «ԶՈՎՔ» սուպերմարկետների ցանց 
 • «ԶՈՎՔ» սուպերմարկետների ցանց 
 • «Ծիրան» սուպերմարկետների ցանց 
 • «Ամիկուս» սուպերմարկետների ցանց 
 • «ՓԵԹԱԿ» առևտրի կենտրոն
 • «ՍՈՒՐՄԱԼՈՒ» առևտրի կենտրոն
 • «777» խանութների ցանց 
 • «Գյումրի» խանութների ցանց
 • «Գայանե» խանութների ցանց
 • «ՆԱՐ-ԱՌ-ՆԱՐԵԿ» խանութների ցանց
 • «ՀՈՄ-ՊԼՅՈՒՍ » խանութների ցանց
 • «ԹԱԳ » խանութների ցանց
 • «ԷՏԱԼՈՆ» սուպերմարկետ
 • «ՍՈՖԻԱ» սուպերմարկետ
 • «ՈՍԿԵ ԳԱԳԱԹ» սուպերմարկետ
 • «ԶԵԴ» մարկետ
 • «ԵՂՆԻԿ» մարկետ
 • «ՅԱՆՏԱՐ» մարկետ
 • «ԼԵՈՊԱՐԴ» խանութ
 • «Աբովյան» սուպերմարկետ
 • «Ալինա» մարկետ
 • «ԲՈՆՈՒՍ» առևտրի կենտրոն